Obsługa księgowa firm

Obsługa księgowa firm obejmuje m.in. prowadzenie w imieniu i na rzecz określonej grupy przedsiębiorców uproszczonej lub pełnej księgowości. Świadczymy nasze usługi w sposób rzetelny i zgodny z przepisami prawa. Zajmujemy się prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także pozostałych, wymaganych prawem ewidencji. Przestrzegamy tajemnicy zawodowej, a także w granicach naszych kompetencji udzielamy Państwu niezbędnych wyjaśnień, związanych z realizowanymi przez nas usługami.

Rozliczanie księgowe firm

W ramach naszych usług wykonujemy rozliczanie księgowe firm. W systematyczny i skrupulatny sposób prowadzimy ewidencje księgowe, które są podstawą do rozliczania podatków oraz innych należności publicznoprawnych. Zajmujemy się obsługą księgową firm w sposób zgodny z obowiązującymi standardami rachunkowości, a także zasadami dobrej praktyki. Prowadzimy nie tylko księgowość dla przedsiębiorców, lecz również sprawy pracownicze. Mamy wymaganą wiedzę i umiejętności zawodowe, które stale doskonalimy. Zapewniamy naszym klientom indywidualne podejście. Rozliczamy firmy bez względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Przewiń na górę