Usługi księgowe

Świadczymy usługi księgowe na rzecz klientów prywatnych, biznesowych oraz instytucji. Zajmujemy się gromadzeniem, przechowywaniem oraz księgowaniem dokumentów rachunkowych. Dokonujemy rocznych rozliczeń podatkowych, a także zajmujemy się sprawami pracowniczymi z zakresu kadr i płac. Zapewniamy należytą ochronę powierzanych nam informacji finansowych oraz danych osobowych. Realizujemy usługi księgowe z należytą starannością, a także przestrzegamy wymaganych terminów, przewidzianych w przepisach do dokonywania określonych czynności.

Usługi księgowe dla biznesu

Wykonujemy kompleksowe usługi księgowe dla biznesu. Działamy na podstawie i w granicach prawa podatkowego oraz rachunkowego. W ramach usług księgowych zajmujemy się m.in. prowadzeniem ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ewidencji dla potrzeb podatku VAT, a także przygotowywaniem dokumentacji dla takich instytucji, jak: ZUS, US, GUS, PFRON. Współpraca z biurem księgowym daje przedsiębiorcom możliwość skoncentrowania się na rozwijaniu swojej głównej działalności. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Przewiń na górę